"Aarle heeft weer wat"

5 maart, 2019

NIEUWSBRIEF MAART 2019          

Beste buren,

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2019. Na een geweldig verlopen kerstperiode zijn we weer vooruit gaan kijken naar het nieuwe jaar. Verschillende activiteiten liggen al vast; voor sommige is nog voorbereiding nodig. Het overzicht vindt u hieronder als eerste. Daarna wat meer inhoudelijke informatie, ook op de achterzijde. Veel leesplezier en tot kijk in onze buurt!

 

Het geburencomité,

Ad Jonkers, Aarledijk 108, adriaan.jonkers@telenet.be

Ruth Peeters, Halvertweg 1, ruthpeeters@telenet.be

Jan Velden, Aarle 39, janvelden61@gmail.com

Jan Versteynen, Aarle 92a, jan.versteynen@telenet.be

Cees van de Wouw, Aarle 70, cees.van.de.wouw@telenet.be

Toon Zegers, Aarle 80, toon_zegers@hotmail.com

 Wat is er te doen dit jaar?

Agenda 2019:

6 april                              Schoonmaakactie zwerfvuil

27 april                            Bedankavond voor vrijwilligers kerst

6  juli                                Zomerfeest

27 oktober                      Herfstwandeling

nov/dec                           Activiteiten rondom kerststal    

 

Het kan zijn dat er nog activiteiten bijkomen of dat er wat verandert aan de planning. Kijk daarom regelmatig op onze website www.aarle.be. U vindt daar allerlei informatie en foto’s van onze buurt.

Helaas kunnen we de rommelmarkt rondom Paloma niet voortzetten. Het is op dit moment niet duidelijk of radio Paloma hier nu zelf mee doorgaat.

 

De activiteiten

Schoonmaakactie zwerfvuil 6 april       

De datum voor dit jaar is alweer bekend. Of alles weer hetzelfde gaat als vorig jaar, dat zullen we binnenkort van de gemeente horen. Wilt u die dag meehelpen onze buurt schoon te houden, noteer de datum dan alvast in uw agenda. In onze volgende nieuwsbrief hopen wij u er meer over te kunnen vertellen. De afgelopen jaren is dit een succes gebleken al zijn extra handen altijd welkom. De buurt ziet er na afloop van de dag weer keurig uit. Bijkomend voordeel: het brengt wat extra geld op voor de kas.

 

Bedankavond voor vrijwilligers kerststal 27 april    

We schreven het al in het begin van deze nieuwsbrief: de kerstperiode is geweldig verlopen. Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers kwamen er veel bezoekers bij onze kerststal kijken en vaak ook een drankje pakken. Er waren bij de opbouw en bij het afbreken alsmede bij de bemensing van de bar meer vrijwilligers dan voorgaande jaren. Daardoor kunnen we een mooie winst noteren die wel wat lager uitvalt dan voorgaand jaar. Die winst gaan we niet ‘oppotten’. We hebben besloten om net als vorig jaar een deel daarvan te besteden aan de vrijwilligers door hen een gezellige avond met een drankje en hapje aan te bieden op zaterdag 27 april; deze vrijwilligers ontvangen over een paar weken persoonlijk een uitnodiging.

Ook gaat een deel rechtstreeks ten goede komen aan de geburen door de openingsavond van volgend jaar geheel gratis te laten zijn.

 

En nog meer bijzonderheden…..

De buurtbieb wellicht ten overvloede maar toch…….   

U hebt de bijzondere rode kast aan het begin van de Aarledijk vast al wel eens zien staan. U weet dan inmiddels ook wel dat die kast de buurtbieb is, ook wel ‘zwerfbieb’ genoemd. Met dit initiatief geven de bewoners Louis en Anja aan u – maar ook willekeurige passanten - de kans om een boek te lenen en om zelf een boek in de bieb te zetten. Dat is juist de bedoeling. Op deze manier krijgen verschillende boeken en tijdschriften een tweede, derde of misschien wel vierde ‘leven’ en worden er steeds weer nieuwe mensen blij van wat ze lezen.

We ondersteunen dit initiatief van harte. We hebben gehoord dat al heel wat mensen de weg naar de buurtbieb hebben gevonden. Hopelijk volgen er nog velen!

 

    

De AED

U weet het toch? In onze buurt is een openbaar toegankelijk AED-apparaat. U vond het aan de gevel van restaurant Barabas. Na de noodlottige brand daar hebben wij al eerder aangegeven dat deze tijdelijk is verplaatst naar de B&B van Jan en Karin Velden, Aarle 39. 

© Copyright 2017 -  Buurtvereniging Aarle