"Aarle heeft weer wat"

12 februari, 2018

Na een geweldig verlopen kerstperiode zijn we weer vooruit gaan kijken naar het nieuwe jaar. Verschillende activiteiten liggen al vast; voor sommige is nog voorbereiding nodig. Het overzicht vindt u hieronder als ook overige inhoudelijke informatie. Veel leesplezier en tot kijk in onze buurt!

 

Het geburen comité,

Ad Jonkers, Aarledijk 108, adriaan.jonkers@telenet.be

Ruth Peeters, Halvertweg 1, ruthpeeters@telenet.be

Jan Velden, Aarle 39, janvelden61@gmail.com

Jan Versteynen, Aarle 92a, jan.versteynen@telenet.be

Cees van de Wouw, Aarle 70, cees.van.de.wouw@telenet.be

Marij van de Wouw, Aarle 70, marij.van.de.wouw@telenet.be

Toon Zegers, Aarle 80, toon_zegers@hotmail.com 

 

Wat is er te doen dit jaar?

Agenda 2018:

14 april                            Schoonmaakactie zwerfvuil

28 april                            Bedankavond voor vrijwilligers kerststal

mei/juni                           Open tuin in onze buurt (bij voldoende deelname)

7 juli                                Zomerfeest

28 oktober                       Herfstwandeling

nov/dec                           Activiteiten rondom kerststal    

Het kan zijn dat er nog activiteiten bijkomen of dat er wat verandert aan de planning. Kijk daarom regelmatig op deze website. U vindt hier allerlei informatie en foto’s van onze buurt.

 

De activiteiten

Schoonmaakactie zwerfvuil 14 april    

De datum voor dit jaar is alweer bekend. Of alles weer hetzelfde gaat als vorig jaar, dat zullen we binnenkort van de gemeente horen. Wilt u die dag meehelpen onze buurt schoon te houden, noteer de datum dan alvast in uw agenda. Via deze site hopen wij u snel er meer over te kunnen melden.

 

Bedankavond voor vrijwilligers kerststal 28 april       

We schreven het al in het begin: de kerstperiode is geweldig verlopen. Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers kwamen er veel bezoekers bij onze kerststal kijken en vaak ook een drankje pakken. Daardoor kunnen we een mooie winst noteren. Die winst gaan we niet ‘oppotten’. We hebben besloten een deel daarvan te besteden aan de vrijwilligers door hen een gezellige avond met een drankje en hapje aan te bieden op zaterdag 28 april; deze vrijwilligers ontvangen over een paar weken persoonlijk een uitnodiging.

Ook gaat een deel rechtstreeks ten goede komen aan de geburen door de openingsavond van volgend jaar geheel gratis te laten zijn.

Tenslotte gaan we ook 10% van de winst besteden aan een nader te bepalen goed doel. U leest ook hier mettertijd welk doel dat geworden is; we proberen het dicht bij huis (= Poppel) te houden.

 

Open tuin in onze buurt                                                       

Bent u trots op uw tuin en wilt u al dat moois wel eens laten zien aan uw buren? Dan is dit berichtje echt bestemd voor u!
We denken namelijk dat er heel wat mooie tuinen in onze buurt zijn die de moeite van het bewonderen waard zijn. Het idee is ontstaan om dit jaar één dag ergens eind mei/medio juni te bestempelen tot ‘open tuindag van de buurt’. Wilt u daaraan meedoen? Neem dan contact op met marij.van.de.wouw@telenet.be of reageer gewoon onderaan op dit bericht. Dan gaan we dat samen organiseren.

 

En nog meer bijzonderheden…..

De buurtbieb                                                       

U hebt de bijzondere rode kast aan het begin van de Aarledijk vast al wel eens zien staan. U weet dan inmiddels ook wel dat die kast de buurtbieb is, ook wel ‘zwerfbieb’ genoemd. Met dit initiatief geven de bewoners Louis en Anja aan u – maar ook willekeurige passanten - de kans om een boek te lenen en om zelf een boek in de bieb te zetten. Dat is juist de bedoeling. Op deze manier krijgen verschillende boeken en tijdschriften een tweede, derde of misschien wel vierde ‘leven’ en worden er steeds weer nieuwe mensen blij van wat ze lezen.

We ondersteunen dit initiatief van harte. We hebben gehoord dat al heel wat mensen de weg naar de buurtbieb hebben gevonden. Hopelijk volgen er nog vele!

De AED

U weet het toch? In onze buurt is een openbaar toegankelijk AED-apparaat. U vindt het aan de gevel van restaurant Barabas. Hopelijk hebt u die nooit nodig. Wilt u voorbereid zijn op een mogelijk gebruik? Het Rode Kruis geeft mensen uit onze buurt weer de gelegenheid om een AED-cursus te volgen. Hebt u belangstelling? Meld dat dan aan marij.van.de.wouw@telenet.be of reageer via deze website.

 

© Copyright 2017 -  Buurtvereniging Aarle